یک عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی علل مسمومیت دانش‌آموزان خاطرنشان کرد که تعدادی از عوامل بازداشت شده و در مرحله بازجویی قرار دارند، اما هنوز عوامل اصلی دستگیر نشده‌اند. محمد حسن آصفری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بخشی از مسمومیت ناشی از استفاده از نفتالین و همچنین ماده‌ای به نام برنج بوده است. بخشی از مسائل هم بخاطر شیطنت دانش‌آموزان بود که زودتر مدارس را تعطیل کنند. بخشی هم هدفمند و با غرض انجام شد.