قانون اساسی متناسب با تغییرات زمانه نیاز به «تغییر» دارد

عضو شورای بازنگری قانون اساسی گفت: زمانه تغییر می‌کند؛ قانون اساسی به «تغییر» احتیاج دارد.

جماران نوشت: نجف‌قلی حبیبی در برنامه «حضور» گفت: امام این بحث تجدید نظر در قانون اساسی را به عنوان یک اصل تذکر دادند. چون بالاخره زمانه تغییر می‌کند و قانون اساسی به تغییر احتیاج دارد.

حوزه به رأی مردم و حضور در انتخابات بها دهد

وی افزود: به نظر می‌آید آن تلاشی که لازم است، صورت نمی‌گیرد و باید بیشتر از این تلاش شود؛ مخصوصاً اعاظم حوزه. به رأی مردم و حضور در انتخابات بها دهند و کنار نکشند. حبیبی ادامه داد: مقام معظم رهبری دو سه سال بعد از به رهبری رسیدن، در مسجد دانشگاه تهران داشتند صحبت می‌کردند. یادی از اخوان ثالث کردند و شعری از او خواندند. جالب است که درست همان موقع کتاب بزرگ دایره المعارف اسلامی داشت چاپ می‌شد؛ شنیدم که اخوان ثالث را سانسور کرده بودند. تعارض را نگاه کنید.

 

حوزه وارد دانشگاه شده، اما اینکه دانشگاه به حوزه رفته را اطلاع ندارم

عضو شورای بازنگری قانون اساسی در بخش دیگری از این برنامه گفت: تعداد قابل‌توجهی از اعضای هیأت علمی حوزه، در دانشگاه‌ها مشغول تدریس هستند؛ کارهای تحقیقاتی می‌کنند و در نشریات حضور دارند؛ از این بابت خیلی خوب است اما اینکه دانشگاه چقدر توانسته به سمت حوزه برود، من خیلی اطلاع ندارم.