جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا طی نامه‌ای به روسای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد. وی طی بیانیه‌ای تاکید کرد که وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران که در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ اعلام شد، بعد از ۱۵ مارس ۲۰۲۲ نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. در این بیانیه با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس آمده است که اقدام‌ها و سیاست‌های ایران، همچنان تهدیدی جدی و چشمگیر برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران طی سال‌های گذشته به طور متناوب تمدید

شده است.