وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در ادامه رویکردهای ضدایرانی خود، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که شبکه بین‌المللی شامل ۳۹ شرکت را به اتهام مشارکت در ایجاد یک شبکه گسترده «بانکداری سایه» و کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها، در فهرست سیاه قرار داده است.  به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه توانسته سالانه «ده‌ها میلیارد دلار» برای ایران درآمدزایی کند.