همشهری آنلاین نوشت: جمع زیادی از شخصیت‌های سیاسی - فرهنگی جبهه‌ انقلاب اسلامی به رئیس قوه قضائیه درباره‌ محکومیت وحید اشتری نامه نوشته و خواهان توقف اجرای حکم وی شدند.  در این نامه آمده است: برخی امضاکنندگان این نامه، چه بسا با بخش زیادی از مواضع و کنش‌های سیاسی آقای اشتری همراه نباشند، اما همگی چنین برخوردی با یک فعال اجتماعی را به دور از مصالح جامعه دانسته و با آن مخالف هستند. چنین برخوردی ممکن است با دلسرد و بدبین کردن بخش‌هایی از جوانان و دانشجویان علاقه‌مند به انقلاب، جایگاه رفیع دستگاه عدلیه را در نظر آنان مخدوش کند.