سفیر ایران در روسیه از احتمال لغو صدور روادید میان دو کشور خبر داد و گفت: تهران با لغو روادید بین دو کشور موافقت کرده و منتظر پاسخ مقامات روسیه است. به گزارش تسنیم، کاظم جلالی افزود: حتی در کشور ما برای این موضوع اقداماتی انجام شده است. اگر روسیه نیز مانند ما اعلام کند که چنین آمادگی وجود دارد، می‌توانیم در مدت کوتاهی رژیم بدون روادید را اعلام کنیم.