جمهوری اسلامی ارزش آرمان‌ها را بیشتر از رفاه عمومی می‌داند

دیپلمات پیشین وزارت خارجه با بیان اینکه نه ایران از اسرائیل‌ستیزی دست برنخواهد داشت و نه آمریکا حاضر به عدم حمایت از اسرائیل خواهد شد، معتقد است که جمهوری اسلامی ارزش آرمان‌ها را بیشتر از رفاه عمومی می‌داند.

به گزارش رویداد۲۴، «نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت که واشنگتن آشکارا برای مذاکرات غیرمستقیم با ایران اعلام آمادگی کرده است» اما آیا احتمال مذاکره وجود دارد؟

فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین ایران به این سوال پاسخ داده است. او گفت: جنگ در حال حاضر ادامه دارد و هر دو کشور هزینه پرداخته و زیان می‌بینند. البته آمریکا این تصور را در مناسبات سیاسی خودشان پیش می‌برد که سود و زیان جنگ چقدر است و در صورت هر حرکت، چقدر خسارت به آنها وارد می‌شود اما در جمهوری اسلامی این «آرمان» است که اولویت اصلی است و به همین دلیل تحریم‌ها و هزینه‌ها را به جان می‌خرند.

وی افزود: در جمهوری اسلامی به دلیل ارزشی که آرمان‌ها و اصول دارند، باکی از هزینه‌های داخلی و خارجی نیست و هزینه دادن به حساب گذشت و ایثار گذاشته می‌شود. در حالی که در دنیا اولویت بر این است که خودشان را مامور به این بدانند که برای مردم رفاه و آسایش اعم از تفریح و شادی، مسکن و شغل و ... ایجاد کنند. هرچند در ایران هم امکاناتی وجود دارد، اما ارزش گذشت و ایثار، بیشتر از رفاه عمومی است.

این دیپلمات پیشین همچنین درباره احتمال مذاکره گفت: آمریکا هم برای جنگ خیلی جدی است و هم برای مذاکره تا هزینه‌ها را کم کنند. چون جنگِ بدون هزینه امری محال است. درباره ایران هم باید بگویم اگر از فضای تقابلی دوری کند، با توجه به منابع عظیم داخلی در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به خوبی بدرخشد. اما خب! در ایران این مساًله نسبت به آرمان‌خواهی اهمیت کمتری دارد و فقط در یک صورت شاید مسئولان ایران تجدیدنظر کنند که آن چیزی جز اعمال فشار‌های شدید از جانب جامعه جهانی نیست که امیدوارم کشور ما تحت هیچ شرایطی با آن وضعیت روبرو نشود. مجلسی تصریح کرد: مشکل بین ایران و آمریکا هیچ وقت رفع نخواهد شد. در واقع «اسرائیل» دلیل اول و آخر چالش بین دو کشور است و از آنجایی که نه ایران از اسرائیل‌ستیزی دست برنخواهد داشت و نه آمریکا حاضر به عدم حمایت از اسرائیل خواهد شد؛ می‌توان گفت، جدال ایران و آمریکایی همیشگی است و خواهد بود.