به گزارش دیده‌بان ایران، یعقوب رضازاده، عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی با اشاره به تخلیه سفارت آذربایجان در تهران در پی حمله مسلحانه روز جمعه به این سفارت، گفت: از دولت آذربایجان خواهشمندیم تا زمانی که تیم کارشناسی مشترک کشف حقیقت نکرده‌ و به طور دقیق حادثه را بررسی نکرده‌اند سفارتخانه را تخلیه نکنند. چنانچه از نتایج تحقیقات قانع نشدند آن موقع اقدام به تخلیه سفارتخانه کنند. وی افزود: برای حفظ روابط دوستانه، برادری و همجواری خواهش داریم که سفارت را تخلیه نکنند.