محمدمهاجری فعال رسانه‌ای در حساب توئیتری خود، به مصوبه سران قوا در باره فروش اموال دولت کنایه زد.

او نوشت: «دعوای شدیدی راه افتاده بر سر اینکه هیات ۷ نفره می‌خواهند بدون هیچ حساب و کتابی اموال دولت را بفروشند. یکسال و نیم پیش که خود دولت را مفت مفت به جماعت پایداریچی فروختند و حتی یک پول سیاه بابتش نگرفتند صدای هیچکس در نیامد.»