وزیر خارجه عراق با بیان اینکه تنش میان ایران و آمریکا بر عراق تاثیرگذار است، خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شد. به گزارش ایلنا، فؤاد حسین، در گفت‌وگو با العربیه همچنین با اشاره به اینکه هیچ نیروی نظامی خارجی در خاک عراق حضور ندارد، گفت: خاک عراق نباید نقطه آغاز حمله علیه هیچ یک از کشورهای منطقه باشد و همچنین نباید از خاک عراق برای تعدی به کشورهای همسایه استفاده شود. فؤاد حسین همچنین گفت که کشورش به کشورهای منطقه و خلیج فارس نیازمند است و در یک جزیره جداگانه نیست.