طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران به صورت عادی اعلام وصول شد. به گزارش ایسنا، محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی دیروز(یکشنبه ) این اعلام وصول را قرائت کرد.