امام‌جمعه مشهد گفت: در پی سرمای اخیر  خناسان سیاسی قلم‌ها را به دست گرفتند و چه در فضای مجازی و چه فضای حقیقی، سعی داشتند با تمسخر از نظام انتقام بگیرند. سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به بحران اخیر در حوزه انرژی و برودت کم‌سابقه هوا در خراسان رضوی اظهار کرد: مسئله‌ای که در هفته گذشته بر استان ما گذشت، یک بحران غیرقابل‌پیش‌بینی بود.