سپاه با قدرت راه خود را ادامه می دهد

وزیر کشور با بیان اینکه تروریست اعلام کردن سپاه نشان دهنده اوج درماندگی و نادانی است گفت: برای سپاه بزرگ ما طرح این موضوع هیچ نگرانی ای ندارد و سپاه کار خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

به گزارش مهر، احمد وحیدی دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح پارلمان اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه تصریح کرد: سپاه یک نیروی مهم، ارزشمند و اساسی در کشور ما است که تمام ظرفیت خود را برای دفاع از کشور و مردم به کار گرفته و در همه حوزه‌ها در صحنه حضور دارد.

وی اضافه کرد: آنها فکر می‌کنند با این کارها سپاهی که در دل مردم جا دارد و با تمام قدرت در خدمت مردم است را تضعیف کنند که غلط است. سپاه مهمترین نیروی ضد تروریست است که در رأس آن شهید سلیمانی به عنوان نماد برجسته مبارزه با تروریست است حضور دارد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: جریاناتی که این روزها از تروریست حمایت می‌کنند مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا، می‌خواهند این نیرویی که بیشترین مقابله را با تروریست در دوران حیات خود داشته است و ضد تروریستی عمل می‌کند را تروریست خطاب کنند و نشان دهنده اوج درماندگی و نادانی آنها است و برای سپاه بزرگ ما این موضوع هیچ نگرانی‌ای ندارد و آنها کار خود را با قدرت ادامه می‌دهند.

اینترنت کلاً فیلتر نیست

وحیدی همچنین در مورد فیلتر اینترنت گفت: اینترنت کلاً فیلتر نیست و دو سکو که بیشتر مورد بحث است مربوط به سکوهای اینستاگرام و واتساپ است که قبلاً هم اعلام شده آنها باید به وزارت ارتباطات ما تعهد بدهند و مادامی که آن تعهدات داده شود در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش وزارت ارتباطات هنوز تعهدات مورد نیاز داده نشده است و ما جز این دو سکو فیلتر خاصی نداریم.