به گزارش امتداد، داوود حشمتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه امثال آیت‌الله علم‌الهدی ذره‌ای دغدغه‌هایش شبیه مردم نیست، نوشت: گاز یک شهر خراسان رضوی (که استان خود علم‌الهدی است) به طور کامل قطع شده است. اکثر مشترکین شهرستان تربت جام خراسان رضوی گاز ندارند. آنهم در شرایطی که سرمای سختی آغاز شده است. وی افزود: می‌دانیم که قطع گاز منزل آیت‌الله موجب می‌شود ایشان در سختی و مشقت بیفتد. اما این کار برای ایشان، دامادشان و مردم برکاتی دارد. هم اجر همزیستی با مردم را برای ایشان دارد، هم اجر ناشی از «مقاومت» در برابر «سختی» برای ایستادگی بر سر عقیده نصیب ایشان

می‌شود.