به گزارش تسنیم، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: فعالیت دشمنان در ۱۱۵ روز گذشته نشانگر آن است که‌ انقلاب اسلامی ضربه مهلکی به منافع دنیای استکبار وارد کرده و همه سرمایه‌گذاری چندقرنی آنان را در تصاحب جهان با خطر مواجه کرده است. وی افزود: جمعیت اندکی که به هر دلیلی فریب خوردند و به خیابان‌ها آمدند، کمتر از ۳دهم درصد کشور بودند و این یعنی اینکه مردم تفاوت آشکار بین داشتن اعتراض را با اغتشاش و آشوب تشخیص دادند و در میدان دشمن بازی نکردند.