جمعی از طلاب قم در مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایرنا، حاضران در این تجمع در اعتراض به اقدام اخیر نشریه فرانسوی شارلی‌ابدو، شعارهای «مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس» و «فرانسه حیا کن دشمنی را رها کن» سردادند. در قم هم گروهی از روحانیون و طلاب در حمایت از رهبر انقلاب تجمع کردند.