رویداد۲۴ نوشت: رئیس‌جمهور پیشین ایران در ویدئویی که از خود منتشر کرده، گفته پولی که هزینه سرکوب مردم در این کشور می‌شود، باید برای رفع مشکلات کشور هزینه شود.

محمود احمدی نژاد در این ویدئو که کنایه‌های تندی در آن زده شده، توصیه‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود کرده و گفته است: پولی که هزینه سرکوب مردم در این کشور می‌شود، باید برای رفع مشکلات کشور هزینه شود.

وی همچنین گفته باید از افراد امین گزارش گرفته شود و باندهای امنیتی که فقط می‌خواهند مردم را عاصی کنند، گزارش گرفته نشود زیرا نمی‌شود به همه انگ ضد انقلاب زد. او گفته ممکن است فردا فرصت جبران نداشته باشیم.