خانواده مهسا امینی از نظام پزشکی شکایت کرده است

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد. پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تاکنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.

محمدجعفر منتظری در ابتدای نشست خبری دیروز خود، بیان کرد: در حوادث چندماه اخیر سعی کردند خطوط قرمز را کنار بزنند و روی حجاب هم تاکید داشتند که زنان و دختران حجاب را بردارند، بسیاری از کسانی که شاید حریم شرعی را رعایت نمی‌کنند به دلیل عدم توجه آنان به امر قانونی و شرعی است که از نظر ما باید قبل از برخورد قضایی و قانونی کار فرهنگی صورت گیرد. وی افزود: انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما این است که نقش حجاب را برای سلامت و امنیت خانم‌ها تببین کنند. اگر‌ در جوامع خارج از کشور مطالعات آگاهانه داشته باشیم خواهیم دید در اثر همین ولنگاری‌ها چه آسیب‌ها و ضرر و زیان‌های می‌رسد. در یک جامعه اسلامی انتظار از خانم‌ها این است که برای ایمنی و سلامت جامعه خودشان حجاب را رعایت کنند اما اگر خدایی نکرده به سمت و سوی برود که بی‌قانونی شود تصمیم‌گیری خواهد شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: مستحضرید پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تاکنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.