نماینده مردم تهران با انتقاد از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وقایع اخیر به ما نشان داد که شورا در حوادث ملی و وقایع کلان خاموش و بی‌عمل است و از موضعگیری و حتی یک بیانیه تحقیقی و تفصیلی هم دریغ می‌کند. به گزارش «توسعه ایرانی»، علی خضریان، در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه اطلاعی از جلسات شورا  نداریم، گفت: در حوزه حجاب، همه می‌دانند که نهی از منکر خیابانی خیلی جواب نداده؛ اما آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پاسخگو باشد و چشم‌انداز درخصوص آن ارائه کند، این است که: ثم ماذا چیست؟ به گفته خضریان، شورا در این مقطع بیش از هر زمانی نیازمند تغییرات است.