وزیر کشور در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت اعلام کرد که محمدطیب صحرایی به عنوان استاندار جدید کرمانشاه انتخاب شد.   به گزارش ایسنا، احمد وحیدی هم چنین گفت: ممکن است یکی دو نفر دیگر از استانداران هم تغییر کنند.