استیضاح حمید سجادی، وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی به بیش 50 امضا رسیده و این در حالی است که طبق گفته متولیان این استیضاح، این امضاها در حال افزایش است. به گزارش تسنیم، پیش از این وزیر ورزش از مجلس شورای اسلامی به علت اقناع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وی، کارت زرد دریافت کرده بود.