اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رییس فراکسیون جهادسازندگی و پیشرفت مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «جزایر مام میهن که جای خود دارد، حتی اجازه نگاه چپ به ماهی‌های «خلیج فارس» را به خرچنگ‌های چنگال شکسته نمی‌دهیم.» اخیرا چین و عربستان سعودی بیانیه مشترکی در حمایت از امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه‌گانه جنوب ایران صادر کرده‌اند.