وزارت خارجه فرانسه کاردار ایران را احضار کرد. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که کاردار ایران به علت نقش تهران در جنگ اوکراین، احضار شده است.وی دلیل دیگر احضار کاردار ایران را سرکوب اعتراضات و برخورد با 7 تبعه فرانسوی در بازداشت، عنوان کرد.