عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی - رهبر معنوی اصلاح‌طلبان- و بهزاد نبوی- رییس جبهه اصلاحات- دیدگاه خود از وضعیت موجود را تشریح کرده و راهکار‌های خود را تحت یک «راهبرد خشونت‌پرهیز» ارائه کرده است. در این نامه آمده است: «مشت آهنین راهبردی آسان و در دسترس است. لیکن هیچگاه بهترین راهکار نیست و هیچگاه هم نشان قدرت نیست. حاکمیت باید تعارض موجود را بدون هرگونه تقلیل به مسائل‌ جزیی و بدون هرگونه تحریف به اغتشاش همان‌طور که هست به رسمیت بشناسد.»