ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به نشست عصر دوشنبه کمیسیون متبوعش گفت: «این جلسه به ادامه رسیدگی به طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اختصاص داشت. در این جلسه نمایندگان قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و به ارائه نطرات کارشناسی پرداختند. عمویی عنوان کرد: همچنین در جلسه امروز بند خ و د ماده اول این طرح به تصویب رسید که براساس موارد مصوب، پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید، تطمیع مقامات قضایی از ماموریت‌های سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خواهد بود.