توقف و تعویق حکم اعدام «ماهان صدرات»

 

دیروز ویدئویی جگرخراش از دو مادربزرگ ماهان صدرات در رسانه‌ها پخش شد که طی آن دو مادر با بیان اینکه رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده‌اند ملتمسانه از رئیس دستگاه قضا درخواست می‌کنند تا اجرای حکم اعدام نوه‌شان را به تعویق بیندازد. متعاقب آن،‌ محمدرضا قنبرطلب، یکی از شاکیان پرونده این جوان که در جریان حوادث اخیر بازداشت و به محاربه متهم شد، از توقف اجرای حکم او خبر داد و نوشت: «نیمه شب حکم ماهان صدرات متوقف شد و ظاهرا به تعویق افتاد».  روزشنبه پدر ماهان صدرات از ارجاع حکم او به اجرای احکام خبر داده بود.