عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به فیلترینگ نوشت: «نکته جالبی است. در حالی رایتل در آستانه ورشکستگی است که تعداد دنبال‌کنندگان و بازدیدها از پست‌های سیاسی منتقد یا مخالف وضع موجود رشد کرده یعنی مصرف اینترنت در این زمینه که هدف فیلترینگ بوده بیشتر هم شده. فیلترینگ فقط ارتباطات عادی مردم را مختل کرده و اثری بر امور سیاسی نگذاشته.»