مشاور رهبر انقلاب گفت: آیا سپاه پاسداران و بسیج در این جریانی که شاهد هستیم نمی‌تواند با علم و آگاهی ماجرا را زودتر جمع کند؟ من مطمئن هستم این جریان به تعبیر مقام معظم رهبری به زودی جمع می‌شود. به گزارش ایرنا، سیدیحیی رحیم صفوی در همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس،‌ اظهار کرد: این فتنه‌ها تمام می‌شود اما باز هم ممکن است سراغمان بیاید. پس نباید بی‌توجه باشیم. ما باید مشکلات‌ مردم را حل کنیم و انقلاب اسلامی آمده است که مشکلات مردم را حل کند.