نخست‌وزیر اسرائیل در جلسه هفتگی کابینه این رژیم با اشاره به دستاوردهایش در دوران نخست‌وزیری، گفت که دولت او توانست «مانع احیای توافق هسته‌ای با ایران شود.» یائیر لاپید، در ادامه با اشاره به اقدامات ضدایرانی این رژیم، مدعی شد که اسراییل توانسته است در خارج عملیات‌هایی علیه آن‌چه «زیرساخت‌های تروریستی» ایران خواند، انجام دهد.