رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با اشاره به مداخله عربستان در حوادث اخیر گفت: سعودی بداند ایران خویشتنداری می‌کند، اما این خویشتنداری حدی دارد. امیر احمدرضا پوردستان در گفت‌وگو با فارس، افزود: جای آن دارد که عربستان سعودی در این فتنه‌ها از طریق نیروهای نیابتی و ظرفیت‌هایی که در منطقه وجود دارد یک سیلی محکم بخورد. عربستان بداند اگر بخواهد اقدامات خصمانه خود را مقداری بیشتر کند قطعاً پاسخ ما به این اقدامات پشیمان‌کننده خواهد بود.