مجتبی توانگر، نماینده مجلس با انتقادی تند از مهرداد بذرپاش نوشت: «هر وزارتخانه‌ای که احتمال تغییر آن می‌رود این آقای همه جا گزینه از طریق یکی از معاونین به رئیس‌جمهور برای تصاحب آن کرسی فشار می‌آورد. آقای مهندس! مگر چقدر توانایی دارید که هم می‌توانید شهردار شوید، هم وزیر راه، هم وزیر صمت، هم وزیر رفاه؟ برادر من! چرا این قدر ولع قدرت داری؟»