کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه که پیشتر مدعی زندانی بودن پنج فرانسوی در ایران شده بود، اعلام کرد این تعداد به هفت نفر افزایش یافته است. وی هویت این افراد را فاش نکرد.

کولونا در مصاحبه با روزنامه «لو پاریزین» گفت: ما در مورد دو تن از اتباع فرانسه نگرانی‌هایی داشتیم و بر پایه آخرین بررسی‌ها به نظر می‌رسد که آنها نیز بازداشت شده‌اند. وی ایران را به «باج‌خواهی» متهم کرد و افزود: یادآوری تعهدات بین‌المللی به ایران بیش از هر زمان دیگری مهم است. این شیوه بدی برای حمله به فرانسه است.