کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای از ایران خواستند معترضان را به جرایمی که مجازات مرگ دارد، متهم نکند.در این بیانیه که ۱۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، آن را امضا کرده‌اند با اشاره به صدور کیفرخواست برای 1000 تن از معترضان، آمده است: «این احتمال وجود دارد که تعداد بسیار بیشتری دادخواست با اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، صادر شوند.»در این بیانیه کارشناسان از مقام‌های ایرانی درخواست کرده‌اند که فورا معترضان دستگیر شده را آزاد کنند.