رئیس دانشگاه تهران در خصوص طراحی گیت‌های کنترل ورود و خروج دانشجویان، گفت: استقرار گیت‌ ورود و خروج با هدف صیانت از دانشگاه است. «سید محمد مقیمی» در گفت‌وگو با ایلنا توضیح داد: اهمیت کنترل ورود و خروج دانشجویان در ایام اخیر بیشتر خود را نشان داد و شاهد بودیم که افراد مختلفی وارد دانشگاه می‌شدند و به دنبال اخلال در نظم دانشگاه بودند و به همراه خود حتی اشیای برنده و مواد آتش‌زا داشتند.