نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بار دیگر برخی ادعاهای غرب مبنی بر استفاده مسکو از پهپادهای ایرانی برای هدف قرار دادن اوکراین را رد کرد. به گزارش ایلنا، «واسیلی نبنزیا» شامگاه جمعه طی سخنانی در نشست شورای امنیت، با تاکید بر این‌که چنین ادعاهایی با هدف اعمال فشار بر شورای امنیت است، گفت که کشورش این اتهام‌ها را قاطعانه را رد می‌کند. نبنزیا در واکنش به ادعاهای «گلعاد اردان» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در خصوص استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، گفت که از شنیدن این ادعاها متعحب شدیم. پیش از این بارها چنین ادعاهایی را رد کرده و این‌بار نیز قاطعانه آن را رد می‌کنیم.