رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه به طور کلی پاسخگو بودن در برابر معترض تکلیف زمامداران است، گفت: ما باید با معترض مدارا کنیم‌، سعه صدر داشته باشیم، اجازه دهیم عقاید طرف مقابل بروز کند و توان شنیدن انتقادات را داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، جعفر کوشا در  نشست آزاداندیشی بررسی، آسیب‌شناسی و ارائه طریق راهبردی با عنوان «حق اعتراض، خشونت پرهیزی و گفت‌وگو بر مدار خیر عمومی» گفت: ما باید همه امکانات را برای همه مردم ایجاد کنیم و اگر نتوانستیم در ایجاد فرصت‌ها برای مردم امکانات را ایجاد کنیم، بعضی افراد ممکن است حق اعتراض داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما باید با معترض مدارا  کنیم‌ و سعه صدر داشته باشیم و اجازه دهیم عقاید طرف مقابل بروز کند و توان شنیدن انتقادات را داشته باشیم. توسل به زور و خشونت نه تنها اعتراض را از بین نمی برد بلکه عقده‌های روانی ایجاد می‌کند.

 

رییس اسکودا ادامه داد:  در روزهای اخیر ما با اعتراضاتی از ناحیه شهروندان مواجهیم و  براساس قانون اساسی پیش‌بینی کردیم که حق اعتراض با مجوز در جاهای مختلف انجام شود ولی بحث این است اگر جامعه امنیت محور باشد و اگر امنیت بر آزادی ارجح باشد، چگونه حق اعتراض را مدیریت کنیم؟

وی معتقد است: از اوایل سال ۵۸ تا الان تجربه خوبی در بحث مدیریت اعتراض نداشتیم؛ نه در مدیریت بحران نه خود بحران.  

کوشا تاکید کرد: حق اعتراض، حق بشری است که باید شناخته شده باشد. روش‌های اعمال حق اعتراض را باید شناسایی کرد. باید خشونت در خانواده‌ها و توسل به زور را  از بین ببریم.   در جامعه نیز از افراد اصلح استفاده کنیم. باید زمامداران ما از افراد اصلح باشند. 

وی گفت: نباید هر صدای حقی را  که بلند می‌شود  از بین برد و قدرت را به مردم ترجیح داد؛ چراکه ما قدرت‌مان را از مردم گرفتیم و اگر مردم ما را بپذیرند مقبولیت پیدا می‌کنیم.