وزیر کشور گفت: اغتشاشات توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی در سراسر کشور کنترل شده است. به گزارش تسنیم از بوشهر، احمد وحیدی دیروز در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: اغتشاشگران بازداشت شده‌اند و تحویل دستگاه قضایی هستند و به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در این اغتشاشات اگر گاهی جوانانی احساساتی شده‌اند با آن‌ها با رأفت اسلامی برخورد می‌شود، اما اگر کسانی در اغتشاشات مصرّانه بر تخریب و بر هم زدن نظم عمومی پافشاری کرده‌اند، با آن‌ها برخورد می‌شود.

وزیر کشور با اعلام اینکه تعداد زیادی از افراد دستگیرشده اظهار ندامت و پشیمانی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از افراد دستگیر شده آزاد شده‌اند خیلی از این افراد اظهار پشیمانی کرده‌اند و اظهار می‌کردند که تحت تأثیر فضاسازی‌های دروغین از کانال‌های تلویزیونی به‌ویژه کشورهای وابسته به جریانات منطقه از جمله عربستان سعودی و برخی از کشورهای غربی قرار گرفتند.

وحیدی اضافه کرد: جای تعجب است که در این کانال‌ها مسائل مربوط به اغتشاش و آشوب نه‌تنها آموزش داده می‌شود بلکه ترویج و رهبری می‌شود و ملت ایران حق دارد در سطح بین‌الملل این حق خود را مطالبه کند و به‌وقت خودش و در موقعیت مناسب اعتراضات و درخواست‌های محاکمه آنها را داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: از بازترین کشورها هستیم که اگر کسی مطلب، نقد و حرفی داشته باشد می‌تواند آن را مطرح کند.