کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره اینکه کمیته حقیقت یاب مجلس چقدر در خصوص پرونده مهسا امینی می‌تواند مؤثر باشد؟ به خبرآنلاین می‌گوید: «در سازمان اداری کشور، نهادهای نظارتی متعددی وجود دارند. از دستگاه قضایی گرفته، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و امثال این‌ها. اما تجربه نشان داده است که این نهادها کارآمد نیستند. وقتی اتفاق خاصی می‌افتد قادر نیستند حقیقت را کشف کنند، به دلایل متعدد. بنابراین ، اصلاً تشکیل کمیته حقیقت یاب در مجلس کار بی‌موردی است. مجلس می‌تواند خیلی سریع کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و همین کمیسیون این ماجرا را بررسی کند. بنابراین این چیزها بیشتر تبلیغات هستند تا تمایل واقعی به کشف چیزی که به عنوان حقیقت شناخته می‌شود.» نوروزی می‌افزاید: «مسأله این است که سازمان‌های رسمی داخل نظام اداری کشور اگر توانایی کشف این قبیل مسائل بحرانی مثل مرگ مبهم خانم مهسا امینی را داشتند کار به اینجا نمی‌کشید. معمولاً هم افکار عمومی چندان اعتمادی به این نوع گزارش‌ها نشان نداده. پایه و سنت کمیته حقیقت یاب مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در این نوع کمیته‌ها است. تا زمانی که جامعه مدنی در این کمیته‌های موسوم به حقیقت یاب، مشارکت مستقیم و فعال نداشته باشند، کار این نوع کمیته‌ها گره گشا و حقیقت یاب نخواهد بود. اگر مجلس می‌خواهد به حقایق پشت پرونده مرگ مهسا امینی دست پیدا کند، نیازی به کمیته حقیقت یاب ندارد. کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و آن‌ها هم به قید فوریت کار را شروع کنند. اما اگر قرار است کمیته حقیقت یاب تشکیل شود بی‌هیچ شکی حداقل ۳ نهاد غیرحکومتی مهم مثل یک روزنامه‌نگار از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران، حقوقدان رسمی از کانون وکلاً و پزشک متخصص( به دلیل ابعاد پزشکی و مهم این پرونده) و مستقل در آن مشارکت داشته باشند. »