عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: راهپیمایی مردم باعث شد که مزدوران و اغتشاشگران به سوراخ‌ها و لانه‌های خود بخزند و خواب‌های شیرینی که برای ملت ما دیدند، به کابوسی برای آنان تبدیل شود.

زهره الهیان در گفتگو با مهر، افزود: تجمعات اخیر در سطح جامعه فقط یک اعتراض از سوی مردم عادی نبوده، بلکه جریان نفاق، معاندان خارجی و سرویس‌های بیگانه از قبل برنامه‌ریزی و اراذل و اوباش را سازماندهی کرده بود تا در کشور آشوب به پا کنند.