غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی، خطاب به آنها دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آنها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند و در برابر پلیس تمرد می‌کنند و مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض و کوتاهی صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنها هم تسریع شود.