وب‌سایتِ دولت با عنوانِ «درگاه ملی دولت هوشمند» از دسترس خارج شد.

به گزارش ایسنا، همزمان گروهِ «انانیموس» با انتشار پیامی علیه ایران مدعی شد که هک‌کردنِ سایتِ دولت به نشانیِ  www.dolat.ir توسط این گروه انجام شده است.

این گروه همزمان با اعتراضات خیابانی در تهران و برخی شهرهای کشور اعلام کرد: «ما اینجا همراه شما هستیم. عملیات علیه ایران آغاز شد. منتظر ما باشید.»

در همین راستا دیروز سایت بانک مرکزی ایران نیز از دسترس خارج شد.

//

 

 

 

 

//

 

//

 

 

 

 

//

 

//

 

 

//