یکی از نزدیکان و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری او معتقد است: نقشی که احمدی‌نژاد برای آینده خود متصور است، نقش «یلتسین» است.

عبدالرضا داوری در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد: آن چیزی که در ذهن احمدی‌نژاد است تحت عنوان فروپاشی جمهوری اسلامی است که بتواند در آن لحظه تاریخی در نقش یلتسین ظاهر شود و کل قدرت را به صورت یکجا تصاحب کند. برای اینکه یلتسین باشد باید یک پایی در حاکمیت هم داشته باشد. چون یلتسین در سال ۱۹۹۱ عضو حزب کمونیست شوروی و رئیس حزب کمونیست روسیه بود. بنابراین برای آقای احمدی‌نژاد که می‌خواهد از خودش تصویر یلتسین ارائه بدهد باید رابطه نقطه چینی با حاکمیت داشته باشد.

وی افزود: احمدی نژاد احساس می‌کند که باید به هر قیمتی که شده درون حاکمیت بماند و این آخرین صندلی را که صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است حفظ کند؛ حتی به این بهانه که مدتی مواضع‌اش را هم تعدیل کند. به همین دلیل هم هست که ‌ایشان حدود ۲ تا ۳ ماه است که یا صحبت نکرده یا به نوعی صحبت کرده که داربست‌های حاکمیت را نشکند. این رویکرد دقیقاً برای حفظ صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یعنی ‌ایشان دارد محافظه کاری می‌کند که از مجمع حذف نشود.