احمدزیدآبادی، فعال سیاسی در ارتباط با فوت مهسا امینی در پی دستگیری او توسط گشت ‌ارشاد، به طرح یک پرسش از مدافعان این گشت پرداخت. وی در صفحه تلگرام خود نوشت:

«اگر در پارلمان یک کشور اروپایی، قانونی به تصویب برسد که طبق آن، پلیس ملزم شود زنان محجبه را در کوچه و خیابان دستگیر و به مقرّ خود منتقل کند و در آنجا به آنها لزوم کشف حجاب را آموزش دهد و فقط بعد از گرفتن تعهد از آنان برای کنار گذاشتن حجاب، آزادشان کند؛ مدافعانِ گشت ارشاد در ایران چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا چون مسئله به صورت قانون در آمده، اجرای آن را موجه خواهند دانست؟ یا اینکه با تمام قوا به تصویب و اجرای چنین قانونی حمله‌ور خواهند شد؟»