غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی نوشت: فاجعه مهسا امینی دلخراش‌تر از آنست که بتوان ازآن گذشت. روزی که ایران عضو رسمی شانگ‌های می‌شود و نگاه جهان پس ازمذاکرات وین به ایران است. و حضور بیش از سه میلیون ایرانی درعراق خیره‌کننده است با دخترجوانی از کردستان چنین رفتاری می‌شود. نفوذی‌ها فقط ساختار‌های دفاعی یا اتمی رانشانه رفته‌اند؟