مقامات شرکت تجارت دریایی یونان ادعا کردند به دنبال سفر یک هیأت یونانی به ایران، تهران با آزادی خدمه دو نفتکش توقیف شده موافقت کرده و این خدمه روز دوشنبه پس از آزادی ایران را ترک خواهند کرد. مقامات یونان در اردیبهشت گذشته یک نفتکش ایرانی به نام لانا را در هماهنگی و به خواست ایالات متحده آمریکا توقیف کردند. دو روز بعد ایران در پاسخ دو نفتکش یونانی را در آب‌های خلیج فارس توقیف و به سمت آب‌های داخلی خود هدایت کرد. یونان اواخر مرداد ماه و پس از رأی دادگاه نفت توقیف شده ایران را به نفتکش بازگرداند و این نفتکش را آزاد کرد.