عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در موضوع حق‌آبه هیرمند طالبان باید بداند ایران ابزار واکنشی بسیاری دارد تا از حقوق خود به ویژه قرارداد آبی که در دهه 50 امضا شده دفاع کند.  به گزارش انتخاب، جلیل رحیمی جهان‌آبادی اظهار کرد: به اعتقاد بنده در مورد حق‌آبه هیرمند یک ضعف داریم که به صورت جدی با طالبان وارد مذاکره نشده‌ایم و سیاستی که در قبال طالبان در پیش گرفته‌ایم آن‌ها را به اشتباه انداخته است.