سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد اتهامات وارده در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران دانست و مداخله دیگران در این زمینه را محکوم کرد. به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی، صدور چنین بیانیه‌هایی، نشان از فقدان فهم درست برخی کشورهای یادشده نسبت به سیر تحولات منطقه و تجاهل نسبت به واقعیات منطقه غرب آسیاست.