اصلاحات نیوز نوشت: در جلسه ۱۷ شهریور ماه شورای مرکزی خانه احزاب ایران، منوچهر متکی با کسب رای اکثریت اعضا به عنوان رئیس خانه احزاب ایران در سال اول دوره هفتم انتخاب شد.