جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت که مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای ایران به جای نزدیک شدن نظرات، در حال فاصله گرفتن آرا است. وی تاکید کرد: موضع‌ها نزدیک‌تر نشده بلکه فاصله گرفته‌اند. بورل با اشاره به دیدگاه‌های ایران که اخیرا برای او و امریکا ارسال شده، گفت: باید درمورد آخرین پاسخی که گرفتم بگویم که اگر هدف به نتیجه رساندن سریع توافق باشد، این پاسخ کمکی به آن نخواهد کرد. این مقام ارشد اروپایی در ادامه گفت که «در حال حاضر نسبت به حصول توافق در مقایسه با 28 ساعت پیش اطمینان کمتری وجود دارد.»