سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه در مراسم الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی(شناوری) به نیروی دریایی سپاه، گفت: امروز باید به ‌صراحت بگویم ما یک قدرت بزرگ هستیم و قدرت بزرگ قدرتی است که  اجازه تفوق سیاسی به شیاطین قدرتمند عالم ندهد. وی با بیان اینکه کشورهای منطقه اگر با دشمنان متحد نشوند برادر و دوست ما هستند، تصریح کرد: به ‌دلیل پیامدهای ضدامنیتی اجازه نمی‌دهیم برخی از کشورهای منطقه با دشمنان پیوند بخورند. در این مراسم از شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی و دو شناور دیگر رونمایی شد.